Nederlandse vlag

Felemenkçeden Türkçeye
Türkçeden Felemenkçeye
Tercüme

Felemenkçeden Türkçeye * Türkçeden Felemenkçeye
Hollandacadan Türkçeye * Türkçeden Hollandacaya
Yeminli Tercüme

Felemenkçe (Hollandaca) yeminli tercüman Martina Catharina Jeanne Selametoğlu (Marja van Zwoll)

Hollanda veya Türkiye'deki işlemleriniz için gerekli belgelerin tercümesi için bana başvurabilirsiniz.
Bu belgelerin birkaç örneği şudur: sürücü belgesi, diploma, nüfus kayıt örneği, evlenme ehliyet belgesi, adli sicil belgesi, gelir belgesi, pasaport, mahkeme kararı ve banka ekstresi.
 
Uzmanlık alanım ticari ve hukuki tercümelerdir; ana sözleşmeler, teklifler, bilançolar, dilekçeler, mahkeme kararları, istinabe evrakları, hukuki yazışmalar, kanunlar, beyannameler, vekaletnameler ve ticaret odası kayıt suretleri gibi ticari ve hukuki evraklarda kaliteli tercüme hizmetleri sunuyorum.

Yeminli tercüman olarak bağlı olduğum noterlikler: Antalya 3. Noterliği, 11. Noterliği, 16. Noterliği ve 22. Noterliği ile Kemer 1. Noterliği ve 2. Noterliği.
Hollanda'da Adalet ve Güvenlik Bakanlığının denetimindeki Yeminli Mütercim-Tercüman Siciline kayıtlıyım (Wbtv number = kayıt no.: 1973, kızlık soyadı: Van Zwoll).

Türkiye'deki kurumlara ibraz edilecek belgelerin tercümesi

Hollanda veya Belçika'dan aldığınız belgelerin Türkçe tercümesi, tarafımdan imzalandıktan sonra noter tarafından tasdik edilir.
Noter tasdik işlemini sizin adınıza yaptırabiliriz.

Hollanda'daki kurumlara (İstanbul'daki Hollanda Konsolosluğu ve Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği bunlara dahildir) ibraz edilecek belgelerin tercümesi

Türk dilindeki belgelerin tarafımdan yapılan Felemenkçe (Hollandaca) tercümesinin altında Hollanda'da geçerli olan resmi mührüm var. Bu nedenle noter tasdiki gerekmemektedir.

Belçika'daki kurumlara ibraz edilecek belgelerin tercümesi

Türkiye'den aldığınız belgelerin Felemenkçe (Hollandaca) tercümesinin, noter tarafından tasdik edildikten sonra Belçika'daki geçerli olması için Kaymakamlık veya Valilik tarafından bir tasdikname (apostil) ile tasdik edilmesi gerekir. Tasdik işlemlerini sizin adınıza yaptırabiliriz.

Tercüme ücretleri

Tercüme ücretlerini öğrenmek için e- posta ile (info@tr-nl.com) veya telefonla (0090 - 542 649 10 02) bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

mozaik

 

KAN TER İÇİNDE

   Yapıcılar türkü söylüyor.
   Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
   Bu iş biraz zor.
   Yapıcıların yüreği
   bayram yeri gibi cıvıl cıvıl
ama yapı yeri bayram yeri değil,
   yapı yeri toz toprak,
   çamur, kar.
   Yapı yerinde ayağın burkulur
   ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli
     her zaman sıcak,
     ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak
   ne herkes kahraman
   ne dostlar vefalı her zaman.
Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı
   bu iş biraz zor,
                    zor ama
    yapı yükseliyor, yükseliyor.
    Saksılar konuldu pencerelere
   alt katlarında.
İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar
        kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde
       her tuğlasında
       her kerpicinde.
   Yükseliyor, yükseliyor yapı
       kan ter içinde.

                Nazım HİKMET

 

mozaik